Vrijwilligers

Het museum wordt geheel gerund door vrijwilligers. Zij onderhouden de collecties, ontvangen de bezoekers, geven uitleg bij de exposities, registreren in en uitgaande stukken en zorgen voor koffie en thee aan de bezoekers waar dat nodig is.


Er moet wel eens een vrijwilliger om een of andere redenen zijn werk opgeven.
Maar er vindt ook regelmatig verjonging plaats, zodat het aantal van ongeveer 20 man/vrouw gehandhaafd blijft.
Door uitbreiding van de openingstijden en toenemende belangstelling van individuen, groepen en scholen voor het museum zijn er meer vrijwilligers nodig.
Middels persoonlijk gerichte brieven aan inwoners van Makkinga, Elsloo, Oosterwolde, Nijeberkoop en Oldeberkoop hebben we geprobeerd meer mensen bij Oold Ark te betrekken.
In die brief legden we uit dat we gastvrouwen/gastheren zochten en nodigen hun voor een bezoek aan het museum voor nadere kennismaking.
Van dat aanbod hebben een 40 tal personen gebruik gemaakt om een bezoek te brengen.
Hiervan hebben een 23 tal mensen zich aangemeld als vrijwilliger. We zijn allemaal, de bestaande vrijwilligers, erg blij met zo’n grote en spontane nieuwe groep medewerkers.
Waardoor het “dienst doen” beter is rond te zetten, ongeveer een dagdeel in de 3 á 4 weken van ruim 3 uur, en is weinig belastend voor iemand om zijn “vrije tijd” aan het museum te besteden.