Samenstelling bestuur

Het bestuur van museum Oold Ark wordt gevormd door de volgende personen:

Jan Nijholt
secretaris

Menninge 104
Oosterwolde
tel.: 0516514534

Jan Veenstra (voorzitter)
Henk Janson (penningmeester)
Gerrie Koopstra (lid)
Marlies Bouma (lid)
Aaldert Slot (lid)
Jan Oosterhof (lid)