Missie

Waar het om draait in ons museum, is kernachtig verwoord in onze missie:

Museum Oold Ark bewaart kennis van oude ambachten, gerelateerde technieken en handgereedschappen, breidt deze kennis uit, en draagt deze kennis actief en toegankelijk uit naar zo veel mogelijk mensen om hen hiermee te verrijken en te inspireren, alsmede om door interactie meer kennis te vergaren.