Nieuwe statuten voor museum en molen

Besturen van museum Oold Ark en korenmolen De Weyert werken steeds meer samen. Tien jaar geleden begon de eerste samenwerking met het project “samen door één deur”. Er is toen een gezamenlijke ingang gemaakt en hoefde de bezoeker nog maar één kaartje meer te kopen.

De beide besturen vergaderden al regelmatig samen en werden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De samenwerking tussen beide stichtingen verloopt goed en daarom is gekeken in hoeverre er een verder samenwerking in zit. De stichtingen zijn te verschillend om als één stichting verder te gaan, daarom is besloten om twee aparte stichtingen te blijven. Alleen de personen die in de stichtingsbesturen zitten zijn wel dezelfde.
De statuten van museum en molen waren niet meer bij de tijd en zijn ook gewijzigd. Op maandag 2 november zijn de statuten in de ontvangstruimte “De Spil” getekend. Notariskantoor Oosterhesselen heeft voor de nieuwe statuten gezorgd, waar we hun erg dankbaar voor zijn. Met de nieuwe statuten hopen wij weer jaren vooruit te kunnen.

Op de foto van links naar rechts: Jan Oosterhof (secretaris museum), Henk Janson (penningmeester museum), Alie Wemer (penningmeester molen), Jelma Steenwijk (voorzitter beide stichtingen) en Eelke Rijpkema (secretaris molen).
Foto gemaakt door Gea Bijlsma, notaris van Notariskantoor Oosterhesselen.

Gelukkig hoeft het bestuur niet alles alleen te doen, er zijn zes werkgroepen gevormd die de besturen ondersteunen.