Verhalen in warme wintersfeer, opening LF 2018 Makkinga

Vrijdagavond 26 januari ontmoetten zo’n 50 bezoekers elkaar op de meelzolder van korenmolen De Weyert in Makkinga om te luisteren naar verhalen, aan de vooravond van de opening van LF2018.
De avond werd geopend met een optreden van Luko Reinders uit Makkinga begeleid door Bas Postma.

Luko zong zijn winnende lied van Liet 2017, ‘Kom rin mei my’. Het muzikale duo wist de bezoekers te raken met het zelfgeschreven Friese lied.

De avond werd vervolgd met maar liefst 5 verhalenvertellers. Roely Bakker uit Makkinga en Kees Koopstra uit Elsloo vertelden verhalen uit hun eigen werk en hun leven in het Stellingwerfs. De avond werd vervolgd door Hiltsje Jongsma, ook uit Elsloo. In een bijzondere stilte bracht zij haar verhaal in het Fries dat zij heeft geschreven tijdens haar verblijf in de “Skriuwersarke” op de Veenhoop. Ook droeg ze voor de luisteraars mooie poëtische gedichten voor. De stilte op de meelzolder gaf aan hoe geboeid de luisteraars waren. Klaasje Bouma klom vervolgens op de vertellersstoel en vertelde een molenverhaal met daarin bekende Makkingaster historische personen. De luisteraars bleven tot het laatst toe geboeid. Tot slot een verhaal van gastvrouw Reny Driessens, wat mensen in vervoering bracht. Dit verhaal uit de oorlog bracht meer verhalen teweeg van bezoekers.Na de verhalen was er tijd voor koffie en gelegenheid om na te praten over de verhalen. Op verzoek werd er een tweede ronde van verhalen ingezet. Mensen genoten zichtbaar van de verhalen en de bijzondere sfeer op de meelzolder.
Met deze avond is ook in Makkinga het culturele avontuur van 2018 begonnen. Begin juli verandert Makkinga in Kattinga en zal het sprookje “De gelaarsde kat” worden opgevoerd bij de molen. De kaartverkoop voor dit sprookje gaat van start in maart.
Meer informatie: www.kattinga.nl