Stroomopwaarts is een project waarbij kunstenaars om nieuwe inzichten en invalshoeken gevraagd wordt om zo beleidsmakers verder kunnen helpen in de ontwikkeling van een natuurvriendelijk cultuurlandschap in Zuidoost Friesland. Dit jaar zijn zes kunstenaars geselecteerd om zich een maand lang te verdiepen in deze regio, elk gekoppeld aan een ander museum en andere gemeente.

De prachtige bossen van Beetsterzwaag, of het Oranjewoud: het zijn allemaal onderdelen van het landschap van Zuidoost Fryslân. Onder de veen en grond liggen verhalen van miljoenen jaren verborgen, erboven vormen zich de nieuwe verhalen van de Stellingwervers, de boeren, en de koeien.

Een onderdeel van deze verhalen is dat het gebied onder spanning staat: er is decennialang intensief gebruik van gemaakt voor landbouw en veeteelt. Dus: de zaken moeten anders, en het liefst op een vernieuwende, creatieve manier. En daarom riepen een tijdje terug onder andere de betrokken musea in deze gebieden kunstenaars op om mee te denken over deze toekomst. Want Stroomopwaarts (een initiatief van Leonie Castelein en Nieske Ketelaar), is een samenwerking tussen musea in Zuidoost Friesland: Museum Belvédère, Museum Dr8888, Museum Heerenveen, Museum Opsterlân, het Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde, Museum Oold Ark en it Damshûs.
Onze verdere partners in het project zijn Tresoar, Arcadia, het Tripgemaal en de Mariakerk in Kortezwaag.

Bioloog en beelden kunstenaar Sarah Engelhard is gekoppeld aan museum Oold Ark Makkinga in het gebied Ooststellingwerf. Sarah is gefascineerd door de menselijke invloed op de natuur en de talrijke sporen die de mens achterlaat in haar omgeving. Natuurbeleving door de geschiedenis heen is een grote bron van inspiratie. Naast haar werk als kunstenaar geeft ze milieu- natuureducatie.


Voor het kunstproject Stroomopwaarts heeft Sarah samengewerkt met leerlingen van basisschool De Stelling in Makkinga. Verhalen en informatie over het landschap in Ooststellingwerf maakten veel indruk op haar. Als het landschap binnen een aantal generaties zoveel is veranderd, hoe zal het er dan in de toekomst uit zien? Zo ontstond het idee voor een tijdlijn. Ze vraagt zich vaak af hoe jonge generaties naar het landschap kijken. Daarom vroeg ze de leerlingen om via verschillende kunstopdrachten haar een blik te geven in hun beleving van het landschap. 


U bent van harte welkom om de resultaten te bezichtigen op zaterdag 28 mei vanaf 13:30 tot 16:00. Bert Looper, oud-directeur van Tresoar, zal bij de opening spreken.

Museum Oold Ark: Lyclamaweg 15b, Makkinga
Tijden Expositie:
28 mei 13:30 – 16:00
4 juni 9:30 – 16:00

Stroomopwaarts is mogelijk gemaakt door:
Regiodeal deal Zuid-Oost Friesland, Arcadia, Tresoar en Iepen mienskipsfûns