Per 1 juli a.s. is in museum "Oold Ark" te Makkinga een expositie met vuurstenen gereedschap van de Hamburg- en Tjonger (Federmesser) cultuur te bezichtigen. De expositie heeft de toepasselijke naam

"Et Ooldste Ark" en toont artefacten die zijn gevonden bij Lochtenrek. Ze zijn

beschikbaar gesteld door het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis en buurtbewoner Wiebe van der Vliet.  

Rondtrekkende oerjagers, de eerste moderne mensen na de Neanderthalers, verbleven tegen het einde van de laatste ijstijd vanaf zo'n 15.000 jaar geleden in het gebied. Ter plaatse lag destijds al een hoge dekzandrug langs de beekdalen van de Tjonger en het Klein Diep. Tevens was hier een oversteekplaats door de Tjonger. Al in de Oude Steentijd (het Paleolithicum) was het een interessante route voor dier en mens.

In de expositie is een link gelegd tussen het vuurstenen gereedschap van die eerste jagers-verzamelaars bij Lochtenrek en de fraaie bestaande collectie in het museum. Waarvan zijn vuurstenen klingen, kerfspitsen, schrabbers en stekers de voorlopers? De expositie toont het. 

Lochtenrek is een archeologisch monument. De nabij gelegen N381-brug over de Tjonger kreeg in 2017 als naam Lochtenrek. 

Onderdeel van de expositie zijn daarnaast foto's van archeoloog en vakfotograaf Frans de Vries. Enkele van deze foto's staan ook op een nog te plaatsen archeologisch informatiebord bij de brug Lochtenrek.