Museum Oold Ark kan na de corona-crisis weer open. Het museum komt met een tijdelijke tentoonstelling over Albert Mulder, die honderd jaar geleden geboren werd. De door Mulder verzamelde collectie oude gereedschappen vormde

het begin van het museum in 1994.

Albert Mulder kwam in 1937 als tweede machinist van zuivelfabriek De Eendracht naar Makkinga. In 1947 werd bij benoemd als eerste machinist en trouwde hij Wietske Veenstra. Later kwam hij op kantoor en werd administrateur veeziekte bestrijding.
Het was in een tijd van grote veranderingen op het platteland. Door de sanering verdwenen veel boeren. Door de mechanisering van de landbouw werd veel gereedschap afgedankt. Veel ambachten gingen verloren en Mulder zorgde ervoor dat het oude gereedschap behouden bleef.
Albert Mulder was actief in het dorpsleven. Hij speelde toneel bij ’t Ontluikende Bloempje, was voorzitter van de oudercommissie van de lagere school en organiseerde als zodanig het feest bij het 75-jarig bestaan van de school in 1959. In 1960 sprak hij namens 27 dorpsverenigingen bij de opening van het nieuwe dorpshuis. Makkinga had een voor die tijd niet onbelangrijk bedrag van 20.000 gulden opgebracht om dat mogelijk te maken. Hij bood namens de verenigingen het dorpshuis een piano aan.
Samen met zijn vrouw werd hij begin jaren zestig lid van de PSP en actief in de geheelonthouding. Ze collecteerden elk jaar met de Blauwe Week-collecte.
Zijn garage bij hun huis aan de Wemeweg kwam langzamerhand vol te staan met oude gereedschappen, van hooivorken tot muizenvallen, waar hij heel boeiend over kon vertellen. Samen met Jelle Klaver werkte hij aan een aantal boeken waarin dat ‘âld ark’ werd beschreven.
In 1994 is museum Oold Ark opgericht en kregen de oude gereedschappen een prominente plaats in het museum.
Op zaterdagen kunt u deze komen bekijken van 9.30 tot 16.00 uur. U vindt het museum Oold Ark en korenmolen de Weyert aan de Lyclamaweg 15 in Makkinga.