Een schoffien leden weren de kleindkiender bi’j oons uutvanhuus doe as de buurman mit een grote mesiene et grös mi’jde. ‘Hoe dot Pake dat now as et grös d’r of moet?’ wollen ze weten.

Ik vertelde dat Pake et grös mit de zende mi’jde. ‘Wat is dat, een zende?’ vreugen ze. Omda’k miende dat ze et Stellingwarver woord niet kenden, nuumde ik de Hollaanse naeme. Zeis. Ik kon lieke goed Chinees praoten, et zee heur niks. Now wil et geval da’k van Pieter Bouma van museum ‘Oold Ark’ krek een foto van een zende kregen hadde, dat ik brochte de computer an de praot en leut heur de foto zien. Et leek heur meer wat veur piraten en aandere tillevisie helden as een stok ark om et grös d’r of te kriegen. Ok et echte exemplaor, dat in de schure hangt, kon heur niet overtugen. Doe’k et d’r lestdaegs mit een stokmennig vrunden over hadde, kwammen we tot de konklusie dat oonze kiender nog wel weten zullen wat een zende of een heerspit is mar dat de generaosie daoronder d’r al gien weet meer van het. Zo hadde is de technische veuruutgaank gaon. Gelokkig kuj’ in museum Oold Ark in Makkinge al dat oolde spul nog bekieken en kun ze je daor vertellen hoe as oonze oolden de huud d’r op zetten mossen om et huj en de ere gewassen binnen te kriegen.