Jim weten netuurlik allemaole wel daj’ ok as veriening een mooie rondleiding kriegen kunnen deur museum Oold Ark en de korenmeule De Weyert. Zoks hebben we lestdaegs mit oonze

buurtveriening daon. Et was een leerzeme middag. De verschillende beroepen bin uutbeeld in aorige kleine warkplaetsen. Bi’j de warkplaets van de schilder vul et oge mi’j op een vremd ‘kassien’. Et is van hoolt en d’r staot een rekkien bovenop. Ik dochte mitien an een schildersezel, mar de rest van et ark was dudelik niet van een keunstschilder. Gelokkig weten de vri’jwilligers die de rondleidings verzorgen haost alles van et ark dat d’r te bewonderen is. Vandaege-de-dag ziej’ auto’s mit grote rekken d’r op waor as ze et glas mit vervoeren. Now weren eertieds de ruten vule kleinder. De schilder zette ze vaaste op zoe’n rek en dan kwam et hiele spul as een roggezak op de rogge. Daormit fietste hi’j naor et wark. In et laegien kwam de stopvarve, de glaspennegies en et ark om de ruten te plaetsen.