Jaoren herwerts, ik was nog een kleine porre, maekte mien vader zels turf. Ik moch dan mit naor ‘De Koe’ zoas de veenpoele in de buurt nuumd wodde. Doe ik lestdaegs in meseum “Oold Ark”

in Makkinge was, kwam et ark in de warkplaetse over de turfmaekeri’je me dan ok niet onbekend veur. De klompen mit plankies d’r onder, de jutte, de splitte en de haarke waaras de lijnen mit op de venekoeke zet wodden. Alles reup herinnerings op. Ik zag pappe weer de mingbak opzetten en de dikke, zwatte blubber d’r in jutten. As de turf weken laeter dreuge genoeg was, staepelden we d’r mooie bouwwarken van. Now ik daor an weeromme daenke, begriep ik waor as et gezegde ‘zo zwat as een turfgrever’ vot komt. D’r lag ok een stokkien ark da’k niet thuusbrengen kon. Et het nog et meerste vot van de breidenaaldekoker van opoe. Pieter Bouma het d’r een mooie, dudelike foto van maekt. Wi’j’m now ok graeg weten wat veur stokkien ark dit is, gao dan es naor et meseum. De vri’jwilligers die daor rondlopen zullen et jow graeg vertellen.