Bi’j museun “Oold Ark” in Makkinge hebben ze elk jaor een wisseltentoonstelling. Op dit ogenblik is dat ‘de bakker uut grootmoeders tied’. Now liggen daore een

stokmennig spekelaosplaankies. Veur grote koeken, een mannegien en een vrommes, en veur kleinere koekies. Mien beppe nuumde die kleine spekelaosies ‘sunterklaosies’. Dat zal d’r mit van doen hebben daj’ eertieds disse koekies allienig rond de sunderklaos kriegen konnen. In elk dörp haj’ doe wel ien of meer bakkers. In de decembermaond wodde d’r in de bakkeri’je ‘sjoelen, schieten en balgooien’ hullen. Vanof da’k een jaor of achte was moch ik daor an mit doen. Niet an et schieten, mar sjoelen en balgooien dat moch ik al. Spannend was dat. Aj’ genoeg punten bi’j mekeer gadderd hadden dan koj’ wat uutzuken in de bakkerswinkel. Een poedegien mit breuken spekelaoskoeken haj’ al rap bi’jmekeer sjoeld. Veur een hiele poppe of een plakke vulde spekelaos mossen je wat vaeker winnen. Mit et verdwienen van de bakkerswinkels uut et dörp was ok dit spul oflopen.