Half augustus, begin september is et weer zo wied. De schoelen beginnen weer. Da’s veur de kiender die veur et eerste naor de middelbaore schoele gaon altieten een spannende tied. Waor alles de leste

jaoren in rap tempo veraandert, blift et schoelegebeuren niet aachter. Maekten meensken van mien leeftied heur nog drok over et uutkiezen van de juuste agenda, je wollen d’r ja niet uutschaaien, vandaege-de-dag zetten de kiender heur huuswark in de tillefoon. Et warken mit of is et op een tablet wodt hieltied gewoner. Eertieds was een tablet een middeltien tegen de heufdzeerte en zoks. Now duden ze d’r een soortement dreegbere pc mit an. Je vraogen je of hoe wi’j oons eertieds redded hebben zonder al dat spul. In et museum ‘Oold Ark’ in Makkinge hebben ze een schoeleklasse uut grootmoeders tied inricht. Gien digi-bod mar een oolderwets schoelebod waar as de juffer of de meester mit kriet op schreef. D’r ligt ok een hoolten kissien mit een schoefdeksel. Jim kunnen et geleuven of niet mar dat mooie, oolde kissien is een antieke schoeletasse. Daor gongen de schoeleboeken, et griffeldeusien, de leie en et spoonsien in. Wi’j zels es zoe’n schoeleklassien uut vroeger daegen bekieken?