Krek as een protte meensken op et plattelaand hebben wi’j een moestuun. Et is even wark mar wat is et makkelik, gruunten naost deure. Jaorenlaank hewwe in de tuun ok eerpels verbouwd.

Dat vul hieltied wat of. Doe mos ik daenken an een gezegde van mien opa. Eertieds koj’ bi’j de bouwboeren een tal riegels eerpels kopen voor eigen gebruuk. Opa zee dan: ‘Laot je gien kaantriegels anpraoten. Die brengen vule minder op.’ Ik begreep dat wi’j inkel kaantriegels verbouwden. Zels hadde opa een hiele akker eerpels. As klein maegien hulp ik bi’j et eerpelpoten. Opa maekte mit de pootstok mooie, ronde gaeten. Ik krege een körfien mit poters en moch in ieder koelegien zoe’n klein eerpeltien valen laoten. Pas tegen aovende wodden de poters mit grond bedekt. De veurjaorszunne hadde ze dan lekker opwaarmd. Et was veur mi’j een wonder dat d’r uut et potertien een grote, grune plaante gruuien zol. Geregeld gong ik kieken of d’r al wat boven kwam. In et najaor voltrok him et grootste wonder. De eerpelplaante hadde bluuid en et mooie was d’r of. De eerpels wodden rooid. Dat iene eerpeltien da’k in et gattien valen laoten hadde, had niet allienig een plaante gruuien laoten mar onder de grond weren d’r tal van ni’je eerpels gruuid. Pattie vule groter dan de pooteerpel. De alderkleinste eerpels wodden deur opoe in de braodpanne bakken. Braoderties nuumde ze die. Ze wodden eten mit slaod en een dikke, zure saus. Daor kan gien petat mit mayonaise tegen op. Pieter Bouma het een mooie foto maekt van zoe’n pootstok. In et meseum ‘Oold Ark’ in Makkinge kuj’ him in et echt bekieken. Aj’ d’r dan toch binnen, neem dan ok es een kiekien in de meule.