De vrijwilligers van De Weyert beheren spelen een belangrijke rol in het behoud van de molen. Ze bedienen de molen en zorgen voor het onderhoud dat daarbij hoort. De verkoop van meel levert geld op, dat we onder andere daarvoor gebruiken. De gemeente Ooststellingwerf is eigenaar van de molen en zorgt voor het groot onderhoud. De Weyert blijft daardoor gezichtsbepalend in het landschap van Makkinga.

Het is industrieel erfgoed dat voor volgende generaties wordt behouden. "Het is belangrijk dat De Weyert in stand gehouden wordt", vindt Wil Heick, molenaar op De Weyert. "Molens lijken zo gewoon in Nederland, maar een tijdlang werden ze behoorlijk verwaarloosd. Ze verloren hun eigenlijke functie door de opkomst van de machinale industrie en stoomgemalen. Ze werden te duur in het onderhoud. Er bleven maar weinig in werking zijnde molens over en het verval greep om zich toe. De molen dreigde uit het Hollandse landschap te verdwijnen. Gelukkig werd er op tijd ingegrepen. Er wordt vandaag de dag met subsidies en veel vrijwilligerswerk een groot aantal molens in bedrijf gehouden, ook op De Weyert." "Op dit moment zetten 33 enthousiaste vrijwilligers zich actief in voor molen De Weyert, waaronder zes molenaars, zes leerling-molenaars en acht assistent-molenaars. Dertien vrijwilligers zorgen ervoor dat in de winkel naast meel ook eigen bakmixen van Weyertmeel worden verkocht. De winkel was alleen op zaterdagmorgen open. Dankzij de groei van het aantal vrijwilligers zijn we voortaan ‘s zomers ook op zaterdagmiddag open."

Bij de foto:
Vlnr zittend op eerste steen: Piety Veenstra, Gerda den Os, Esther Zaagmans, Eelke Rijpkema, Alie Wemer, Annet de Weerd. Tweede steen: Nico Meinsma, Wilma Wagelaar, Rolina Slager, Jannie Aalbers. Staand vlnr: Hans Suyling, Jan Sinnema, Theo van Wieren, Astrid van der Veen, Reina ter Schuur, Aad Oudshoorn, Arend Doornhein, Hans Dotinga, Roelof Bosma, Henk Klaver, Jan Oosterhof, Greta van der Veen, Paul David van Vliet, Bert van Oudenaren.

De vrijwilligers Gerrie van Stralen, Gert Jan Veenstra, Hermanna Donker, Jaap Kalisvaart, Liesje Wouda, Piet Faber, Ronald van der Griendt, Wil Heick en Jans de Weerd ontbreken op de foto.