Nico Meinsma , 72 jaar, is één van de leerling-molenaars geweest op De Weyert. “Ik was machinist op de koopvaardij. Een baan waarbij je veel van huis bent. Na mijn pensioen heb ik dat van-huis-zijn ruimschoots ingehaald en me in diverse hobby’s uitgeleefd. Na onze verhuizing naar Oosterwolde zocht ik nieuwe invulling voor mijn vrije tijd. Al googlend vond ik het vrijwilligerswerk op de molen in Makkinga.

Van huis uit heb ik een lichte molentik meegekregen. Mijn overgrootvader was molenmaker en mijn grootvader (*1870) had het vak ook nog geleerd. In mijn jeugd vond ik van hem op zolder tekeningen van vijzels en andere molenonderdelen. Een vriend, collega zeeman, werd jaren geleden vrijwillig molenaar. Met hem kwam ik al vaak op diverse molens aan weerzijden van de IJssel. Na een bezoek aan De Weyert was ik dan ook al snel verkocht. Ik begon als zakkensjouwer, ofwel assistent van de molenaars. Maar al snel werd ik aangemoedigd de opleiding te doen. Daar put een oude man natuurlijk moed uit. Nu ben ik molenaar, geweldig. De molen is een indrukwekkend en kostbaar werktuig. Dat ik dat mag besturen, schenkt me voldoening.”

De leermeester
In Nederland worden nog steeds molenaars opgeleid, ook al is het een heel oud beroep. Korenmolen De Weyert is één van de tien lesmolens in Friesland. Wil Heick is er de leermeestermolenaar.p-20s-wil-geeft-nico-les Een keer in de twee weken, op zaterdagochtend, geeft hij op de molen theorie- en praktijkles aan leerling-molenaars. De opleiding duurt twee tot drie jaar. Daarna zijn ze gespecialiseerd molenaar voor korenmolens, al kunnen ze ook andere soorten molens in het algemeen bedienen en beheren. Wil: “Het is een voorrecht om met dit bijzondere werktuig te mogen werken. Het is een vernuftig staaltje techniek met een rijke en boeiende geschiedenis. Vrijwel alles aan de molen is van hout, elk balkje heeft een naam en nummer, er zit geen spijker in en het geheel wordt aangedreven door windenergie. Er is veel vakkennis nodig om de molen te bedienen en beheren. Ik zie het als mijn taak om de kennis en kunde van dit unieke vak door te geven. Dat mag nooit verloren gaan.” De molenaarsopleiding op De Weyert blijft doorgaan. Nieuwe enthousiaste leerlingen kunnen zich aanmelden.