Op 28 maart 1984 is Stichting Korenmolen De Weyert opgericht en op 15 september van datzelfde jaar werd de molen officieel in gebruik genomen. Daar is heel wat aan vooraf gegaan. De MOP, de gemeente

Ooststellingwerf, dorpsbelang Makkinga en tientallen vrijwilligers hebben zich ingezet voor het behoud van de molen. Restauraties door de jaren heen hebben de molen gemaakt tot wat hij is, een goed onderhouden werktuig en de vrijwilligers zorgen er voor dat dit zo blijft.

Terugblik op restauraties
In de jaren 60 raakte de molen in verval, nadat de laatste molenaar Wijert Zeephat gestopt was met malen. De molen moest grondig opgeknapt worden om hem te kunnen behouden. In 1970 is hij dan ook voor 40.000 gulden gerestaureerd, puur voor het oog; hij werkte niet meer. Tijdens de novemberstorm in 1973 raakte de molen echter ernstig beschadigd.

In 1978 werden er een aantal tijdelijke maatregelen genomen om verdere aftakeling tegen te gaan. Dorpsbelang Makkinga en later de MOP (Makkinga’ster Oudejaars Ploeg) lieten het er niet bij zitten.

Bezetting van de molen
De MOP (Makkingaaster Oudejaars Ploeg) bracht tijdens de jaarwisseling van 1976 op1977 de wens tot restauratie onder de aandacht. Drie jaar later was er echter nog steeds niets gebeurd. De MOP besloot daarom de molen op 27 december 1980 te bezetten en haalde daarmee de landelijke pers. De bezetting duurde tot 6 januari en was succesvol.

Gemeente Ooststellingwerf nieuwe eigenaar
Door een bezetting door de MOP eind 1980 een stug doorzetten werd de molen in 1982 door de gemeente overgenomen en op 21 juni 1983 werd eindelijk het besluit genomen de molen te restaureren. In oktober van dat jaar begon aannemer Lemstra met het grote karwei in samenwerking met molenbouwer Doornbos uit Adorp en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf.

Weer een werkende molen
Gelukkig had men ingezien dat de molen niet alleen voor het oog moest worden gerestaureerd. Hij moest ook weer kunnen malen, want een werkende molen wordt onderhouden. De molenaar ziet een klein mankement veel eerder en kan het dan direct repareren. De molen gaat daardoor langer mee. En een draaiende molen is ook veel aantrekkelijker voor publiek.De restauratie kon eindelijk beginnen en op 15 september 1985 werd de molen officieel heropend.

De dochter van de vroegere molenaar Wijert Zeephat onthulde de naam van de molen: De Weyert.

Nieuwe molenaars
Intussen waren de eerste molenaars opgeleid. Zij konden direct in de gerestaureerde molen aan de slag als molenaar. Zij hebben op hun beurt weer nieuwe molenaars opgeleid en zo gaat dat nog steeds.

Opnieuw gerestaureerd
In 2006 vond opnieuw een grote restauratie plaats. Het ging hoofdzakelijk om de onderdelen die in 1983-1984 niet waren vervangen. De door houtworm aangetaste balken van de molenromp en kap werden vervangen en er werd nieuw riet op de romp en kap aangebracht. Het wiekenkruis was er ook slecht aan toe. Al het houtwerk daarvan werd vervangen en er werd een nieuwe roede aangebracht.
Op 9 september 2006 was de feestelijke heropening.

Burgemeester Oosterman verrichtte de openingshandeling en het hele dorp was op een straatontbijt uitgenodigd.

25 jaar Stichting Korenmolen De Weyert
Op 12 september 2010 vierde Stichting Korenmolen De Weyert haar 25-jarig bestaan. De inzet en het doorzettingsvermogen van de MOP, het dorpsbelang, de middenstand en de eerste molenaars waren de belangrijkste aanzet die dit mogelijk maakte. De huidige vrijwilligers beheren en bedienen de molen zorgvuldig zodat De Weyert ook voor de toekomstige generatie behouden blijft. Samenwerking Oold Ark
Door de laatste interne verbouwing in 2010-2011 en de samenwerking met museum Oold Ark denken de vrijwilligers De Weyert nog beter te kunnen exploiteren.