De Weyert heeft er twee geslaagden en een molenaar bij

Afgelopen zaterdagmiddag 25 maart 2017 is Dick Steenwijk geslaagd voor het molenaarsexamen. Zijn leermeester Nico Meinsma had de molen met briefjes en touw afgezet om het examen in alle rust af te kunnen nemen.


Nico heeft het examen afgenomen in bijzijn van twee gecommitteerden (Jaap van Driel en Johan Cnossen) van het Gild Fryske Mounders en toehoorder/leermeester Jan Sinnema. Dick voelde een gezonde spanning voor het gebeuren. Hij vertelde dat hij de opleiding is gaan doen door een bericht in het plaatselijke sufferdje.
Hij had nu tijd vanwege zijn pensionering en de (oude) techniek van de molen boeit hem. Na een paar jaar opleiding is het dan nu zover.
Nico hield zich strikt aan zijn examineringsprogramma en legde Dick een weerkaart voor. Dick vertelde wat hij zag op het kaartje….Fronten, isobaren, plekken met veel wind. En een trog. Ook de gevaren van weerstypen kwamen aan de orde. Prima.
Daarna zijn wat andere molentypen aan de orde gekomen. Standaardmolen, spinnenkop, pelmolen, zaagmolen…..Ook hier wist Dick de specialiteiten en juiste benamingen van onderdelen te benoemen. Ook de tekens van de vroegere zaagmolen in De Weijert. Het ging goed ondanks de spanning.
Nico hield de structuur er goed in.
Het was tijd voor de praktijk. Dick moest de molen op de wind zetten en voor zover mogelijk laten draaien. Hij deed het weloverwogen en rustig. Juiste positie, pal eraf, kleppen dicht… ook dacht hij goed aan de veiligheid door de netten er voor te spannen. Hij wees een gecommitteerden nog subtiel op het feit niet op het hek rond de balie te gaan zitten.
Het draaien lukte niet echt bij windkracht 3 uit het noordoosten. Gaat het nog lukken vandaag met de vangproef? Misschien straks in Noordwolde.
Nog wat onderdelen van het gevlucht benoemd en andere types gevlucht.
Tijd voor een bezoek aan de kap. Wat is belangrijk in de gaten te houden. Wat gebeurt er bij een storm. Wat moet/kan je doen en wat juist niet. Zitten er ook belegstukken om het bovenwiel? Waarop rusten de spanten? Het ging van een leien dakje.
De tijd ging snel en we moesten richting de molen van Noordwolde vanwege het opzeilen. Hier werden we al opgewacht door Sake de molenaar. Deze molen draaide volop. Dus dat moet lukken met de vangproef. Het vangen ging redelijk goed. Iets te voorzichtig in het begin en wat te fors aan het eind. Dit kan beter andersom. Dick heeft een zeil opgeklampt en mocht vervolgens weer een halve voorleggen. Het ging vlot en rustig. De stormproef werd ook goed gedaan binnen de tijd. Hij klampte toen ook nog de zeilen op omdat dit veiliger en beter is.
De gecommitteerden waren erg tevreden en waren samen met Nico er snel uit. Geslaagd!!!.
Het was een leerzaam en evenwichtig examen waarbij Nico de structuur goed vasthield. Hij had zich goed voorbereid om het examen juist af te nemen.. Dat is goed gelukt. Alles was van een goed niveau en in deze zin is Nico ook geslaagd omdat het zijn eerste geslaagde kandidaat was. Ook bij hem kon ik wat spanning waarnemen…..
Kortom een middag met twee geslaagde molenaars. Dit mag terecht gevierd worden. Gefeliciteerd beide!!!
29-3-2017 Jan Sinnema