Uitreiking vrijwilligersawards 2015

Vrijdag 24 april werden op het Gemeentehuis in Oosterwolde de vrijwilligersawards 2015 uitgereikt. In een bomvolle raadzaal liet de Gemeente Ooststellingwerf zien dat zij trots is op haar vrijwilligers. In een uur tijd veranderde de raadzaal in een ware bloemenzee. Door het bestuur van Stichting Korenmolen De Weyert was onze vrijwilliger Nico Meinsma niet alleen persoonlijk genomineerd als vrijwilliger, maar ook het project ‘elektrische maalstoel’ waar Nico al enige tijd met steun van enkele vrijwilligers mee bezig is, werd bij de Gemeente aangemeld.

Nico is door het bestuur voorgedragen vanwege zijn grote inzet voor de molen. Zo heeft hij bij het project ‘elektrische maalstoel’ de leiding genomen. Hij heeft de stenen uit de Eifel besteld en met een groepje molenaars opgehaald. Daarna heeft hij het scherpsel op de stenen uitgezet en het bilwerk voor zijn rekening genomen. Nico heeft na zijn pensionering het diploma Molenaar behaald, zowel bij het Gild Fryske Mounders als bij de Vereniging De Hollandse Molen. In zijn werkzame leven was hij machinist op grote zeeschepen. Sinds kort is Nico ook leermeester op onze molen en geeft les aan drie leerling-molenaars. Naast de normale werkzaamheden op de molen leidt hij met enthousiasme groepen en individuele bezoekers rond. Wethouder Engbert van Esch sprak een groot aantal vrijwilligers, waaronder Nico Meinsma persoonlijk toe en overhandigde hen bloemen en cadeaus. Ook namens Stichting Korenmolen De Weyert had voorzitter Hans Suyling voor bloemen gezorgd. Na de pauze maakte de Wethouder de uitslag bekend van de door een jury toegekende ‘projectprijzen’. De jury moest daarbij een keuze maken uit 8 nominaties. Ons project ‘elektrische maalstoel’ leverde de tweede prijs en daarmee het mooie bedrag van 1.500,- op. Op de foto staan Nico Meinsma, onze trotse voorzitter Hans Suyling en onze glunderende penningmeester Alie Wemer met de cheque van 1.500,- die zij kort daarvoor in ontvangst had mogen nemen. Nico Meinsma, Hans Suyling en penningmeester Alie Wemer na de uitreiking van de vrijwilligersawards 2015.