Samenstelling bestuur

Het bestuur van museum Oold Ark wordt gevormd door de volgende personen:

Jan Oosterhof
secretaris

van Brederodestraat 44
8423 TW Makkinga
tel.: 0516-441762

Jan Veenstra (voorzitter)
Henk Janson (penningmeester)
Gerrie Koopstra (lid)
Marlies Bouma (lid)
Aaldert Slot (lid)
Jan Oosterhof (secr.)