Samenstelling bestuur

Het bestuur van museum Oold Ark wordt gevormd door de volgende personen:

Jan Nijholt
secretaris

Menninge 104
Oosterwolde
tel.: 0516514534

Jan Veenstra (voorzitter)
Henk Janson (penningmeester)
Wiebe Koopmans (lid)
Albert Westwerveen (lid)

Gerrie Koopstra 

Jan Oosterhof